مدارک لازم برای اجاره خودرو

مدارک لازم برای اجاره خودرو : در اجاره خودرو از هر شرکت رنت کار در کشور بر اساس قوانین و مقررات یک سری مدارک جهت کرایه انواع خودرو از مشتری دریافت می شود . و بر اساس آن قرارداد رسمی جهت اجاره خودرو تنظیم می گردد . لذا تقریبا می توان گفت مدارک اصلی که از مشتری دریافت می شود در تمامی شرکت های رنت خودرو یکی است . اما در این بین برخی از شرکت ها شرایط خاصی را نیز برای مشتریان خود فراهم کرده است تا بتواند رضایت آنها را جلب کند . لذا در کل می توان مدارک زیر را به صورت مدارک اصلی در نظر گرفت که برای اجاره حتما نیاز است :

مدارک اصلی جهت کرایه خودرو

  • کارت شناسایی معتبر , کارت ملی
  • یک فقره چک یا سفته به قیمت خودرو اجاره داده شده ( این مورد توافقی بین شرکت و مشتری می تواند رخ دهد )
  • گواهی نامه با تاریخ اعتبار
  • ودیعه نقدی و یا سند ( این نیز مورد توافق در شرکت رنت خودرو می باشد )
  • برای اتباع خارجی نیاز به گواهی نامه بین المللی می باشد .
مدارک لازم برای اجاره خودرو

مدارک لازم برای اجاره خودرو

چک یا سفته ضمانت برگشت و سلامت خودرو

باید توجه داشته باشید که دریافت چک یا سفته از مشتری صرفا ضمانتی برای بازگشت و سلامت خودرو می باشد . در نهایت بعد از تحویل خودرو به صورت سالم و اتمام قرارداد این ضمانت که شامل چک یا سفته بوده است به مشتری بازگردانده می شود .

به این نکته نیز باید توجه داشته باشید که تمامی خسارات ناشی از بی مسئولیتی و بی دقتی در نگهداری خودرو اجاره داده شده بر عهده اجاره گیرنده می باشد و ایشان متعهد به جبران خسارات در قرارداد است . البته باید این نکته را نیز متذکر می شویم که تمامی خودرو هایی که در رنت آسان اجاره داده می شوند همگی دارای بیمه شخص ثالث و بدنه می باشند . ولی با تمام این شرایط حفظ و نگهداری از وسیله نقلیه بهتر است با دقت و احتیاط بیشتری انجام شود . چرا که قبل از اینکه خودرو به شما اجاره داده شود در امانت شماست . پس در نگهداری آن نیز باید دقت کنیم .